logo
    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărui steag în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de steag ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  

poziţia judeţului pe harta ţării

                   suprafaţa: 4.766 km2

1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeProiect H.C.L.Aprobat prin H.G.


Dosarul cu proiectul
steagului


Nr. H.G./      
      Nr. Mo.F.
Avizul C.N.H.S.G.
Nr. HCLObservaţii

1

judeţul Brăila


proiect steag jud. Brăila
                    

steag Brăila
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

2

municipiul Brăila


proiect steag Brăila
                    

steag Brăila
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
-  

3

oraşul Făurei


proiect steag Făurei
                    

steag Făurei
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

4

oraşul Ianca


proiect steag Ianca
                    

steag Ianca
                    

adrese; avize


-  
-  
-65/31.10.2013

  
-proiectul de steag a fost realizat de:  SC Romstema SRL

5

oraşul Însurăţei


proiect steag Însurăţei
                    

steag Însurăţei
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

6

comuna Bărăganul


proiect steag Bărăganul
                    

steag Bărăganul
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

7

comuna Berteştii de
                           Jos


proiect steag Berteştii de Jos
                    

steag Berteştii de Jos
                    

adrese; avize


-aprob. prin H.G. 47/09.02.2017;
publ. în Mo.F. 137/23.02.201
-  
-22/30.03.2016

  
-proiectul de steag a fost realizat de:  SC Romstema SRL

8

comuna Bordei
                      Verde


proiect steag Bordei Verde
                    

steag Bordei Verde
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

9

comuna Cazasu


proiect steag Cazasu
                    

steag Cazasu
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

10

comuna Chiscani


proiect steag Chiscani
                    

steag Chiscani
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
-  

11

comuna Ciocile


proiect steag Ciocile
                    

steag Ciocile
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

12

comuna Cireşu


proiect steag Cireşu
                    

steag Cireşu
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

13

comuna Dudeşti


proiect steag Dudeşti
                    

steag Dudeşti
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

14

comuna Frecăţei


proiect steag Frecăţei
                    

steag Frecăţei
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

15

comuna Galbenu


proiect steag Galbenu
                    

steag Galbenu
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

16

comuna Gemenele


proiect steag Gemenele
                    

steag Gemenele
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

17

comuna Grădiştea


proiect steag Grădiştea
                    

steag Grădiştea
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

18

comuna Gropeni


proiect steag Gropeni
                    

steag Gropeni
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
- 

  

19

comuna Jirlău


proiect steag Jirlău
                    

steag Jirlău
                    

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-  
-  
-