-----continuare-----
stema nu este
adoptată
Gugeşti stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
Jariştea
21. Gologanu 22. Gugeşti 23. Gura Caliţei 24. Homocea 25. Jariştea
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
26. Jitia 27. Măicăneşti 28. Mera 29. Milcovul 30. Moviliţa
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
Negrileşti stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
31. Năneşti 32. Năruja 33. Negrileşti 34. Nereju 35. Obrejiţa
stema nu este
adoptată
Păuleşti stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
36. Paltin 37. Păuleşti 38. Păuneşti 39. Ploscuţeni 40. Poiana Cristei
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
41. Popeşti 42. Pufeşti 43. Răcoasa 44. Răstoaca 45. Reghiu
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
46. Rugineşti 47. Sihlea 48. Slobozia Bradului 49. Slobozia Ciorăşti 50. Soveja
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
51. Spulber 52. Străoane 53. Suraia 54. Tîmboeşti 55. Tănăsoaia

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start