logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


     Identitate şi Demnitate
 • deschide aici
Municipii:
 • stema Baia Mare
 • 1. Baia Mare
    -reşedinţa judeţului

 • stema Sighetu Marmaţiei
 • 2. Sighetu Marmaţiei


poziţia judeţului pe harta ţării


                   suprafaţa: 6.304 km2

1 2

Oraşe:
 • stema Baia Sprie
 • stema Borşa
 • stema Cavnic
 • stema Dragomireşti
 • stema Săliştea de Sus
 • 1. Baia Sprie
 • 2. Borşa
 • 3. Cavnic
 • 4. Dragomireşti
 • 5. Săliştea de Sus
 • stema Seini
 • stema Şomcuta Mare
 • stema Ulmeni
 • stema Tîrgu Lăpuş
 • stema Tăuţii Măgheruş
 • 6. Seini
 • 7. Şomcuta Mare
 • 8. Ulmeni
 • 9. Tîrgu Lăpuş
 • 10. Tăuţii Măgheruş
 • stema Vişeu de Sus
 • 11. Vişeu de Sus
Comune:
 • Ardusat
 • stema Ariniş
 • stema Asuaju de Sus
 • stema Băiţa de sub Codru
 • stema Băiuţ
 • 1. Ardusat
 • 2. Ariniş
 • 3. Asuaju de Sus
 • 4. Băiţa de sub Codru
 • 5. Băiuţ
 • stema Băseşti
 • stema Bîrsana
 • stema Bicaz
 • stema Bistra
 • stema Bocicoiu Mare
 • 6. Băseşti
 • 7. Bîrsana
 • 8. Bicaz
 • 9. Bistra
 • 10. Bocicoiu Mare

-stema aprobată prin H.G. 1699 din 14/10/2004 publicată în M.Of. nr. 992 din 28/10/2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
      În cartierul din dreapta, pe fond roşu, se află un miner lucrînd cu tîrnăcopul într-o galerie plasată la baza unui deal; deasupra, crescut din deal, este un castan comestibil, cu coroană bogată, totul de argint. În interiorul galeriei, din peretele acesteia se desprind o floare de mină şi frînturi de metal preţios, toate de aur.
      În cartierul din stînga, pe fond albastru, se află un turn pătrat, de aur, etajat, dotat cu ferestre luminate, reprezentate pe fond negru, şi ceas, terminat cu un acoperiş ascuţit, flancat cu turnuleţe, aşezat pe o terasă cu mai multe deschideri.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu şapte turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Castanul comestibil secular şi minereul reprezintă bogăţia solului şi a subsolului, precum şi ocupaţia locuitorilor zonei, mineritul.
      Floarea de mină reprezintă muzeul de profil existent în zonă.
      Turnul construit de Iancu de Hunedoara aminteşte de perioada de prosperitate a comunităţii din acea vreme.
      Coroana murală cu cu şapte turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu, reşedinţă de judeţ.

-stema aprobată prin H.G. 1047 din 18/11/2014 publicată în M.Of. nr. 936 din 22/12/2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În interiorul scutului, dreapta - stânga, se află două figuri de argint, care întruchipează doi bărbaţi îmbrăcaţi în costume naţionale, ţinând în mâini câte un târnăcop.
      În mijlocul scutului se află o stâncă din care se ridică un stejar cu trei ramuri, având fiecare câte două ghinde, totul de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Cele două figuri simbolizează mineritul ca ocupaţie principală şi tradiţională a locuitorilor oraşului.
      Stejarul cu cele trei ramuri face referire la bogăţia silvică în foioase, specifică zonei.
      Stânca reprezintă munţii care străjuiesc oraşul.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 666 din 07/08/2020 publicată în M.Of. nr. 749 din 18/08/2020
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, albastru, încărcat cu o bandă de argint, având deasupra ei o capră neagră mergând spre dreapta și flancată de doi brazi de argint.
      În partea inferioară, în se află o floare-de-colț de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Banda de argint sugerează pârtia de schi din localitate.
      Capra neagră și bradul evocă relieful și principalele bogății naturale ale zonei.
      Floarea-de-colț, regina florilor, se regăsește în flora locală.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 843 din 24/10/2018 publicată în M.Of. nr. 940 din 07/11/2018
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având marginea izolată de argint.
      În câmp roşu se află un cocoş de argint din profil privind spre stânga.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Cocoşul face trimitere la porecla colectivă de „cocoşi“ dată locuitorilor.
      Aceasta vine de la atitudinea şi ţinuta lor de oameni liberi cu o înfăţişare mândră şi impunătoare, curajul impus de necesităţile de a se apăra pe ei şi bunurile lor, frecvenţa la războaie imprimându-le caracterul de oameni demni şi neslugarnici.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 812 din 10/10/2018 publicată în M.Of. nr. 892 din 23/10/2018
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În partea dreaptă, în câmp albastru, se află un braţ în armură de argint, ţinând în pumn o sabie de argint cu garda de aur.
      În partea stângă, în câmp roşu, se află o călimară cu o pană de aur.
      În vârful scutului, în câmp de argint, se află o gură de mină neagră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Braţul în armură ţinând în pumn o sabie este un simbol din stema nobiliară a familiilor Iuga şi Vlad, semnificând continuitatea de astăzi a celor două familii în oraşul Săliştea de Sus.
      Călimara cu pană face referire la localitatea din Maramureş cu cei mai mulţi studenţi şi la poetul Ion Iuga care s-a născut în localitate.
      Gura de mină reprezintă intrarea în ocna de sare din localitate, ce a existat în anii 1650-1700, în zona dealului Cetăţuie; locul minei a dispărut (s-a surpat), lăsând în urma sa un izvor de apă sărată pe care locuitorii o folosesc şi azi, reprezentând bogăţia solului.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 192 din 23/03/2016 publicată în M.Of. nr. 255 din 06/04/2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite.
      În interiorul scutului se află broşat un ansamblu de aur format din doi ciorchini de strugure şi două frunze, aşezaţi în spirală.
      În vârful scutului se află un zid de argint, format din patru rânduri dreptunghiulare întreţesute (cu tot cu aliniat) şi trei creneluri.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Ansamblul de struguri face parte din sigiliul localităţii, datat din secolul al XVIII-lea, dar şi la una din cele mai importante îndeletniciri ale locuitorilor, viticultura.
      Zidul de argint crenelat reprezintă cetatea Zeynir, una din cele mai importante cetăţi din Nord-Vestul Transilvaniei din perioada Evului Mediu, fiind un important târg din zonă.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 782 din 17/07/2007 publicată în M.Of. nr. 567 din 17/08/2007
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, a scutului, despicată, în primul cartier, în cîmp roşu, se află un turn de cetate crenelat, flancat de ziduri crenelate de aur.
      În partea superioară, a scutului, în al doilea cartier, în cîmp de argint, se află un corn dezrădăcinat, redat în culoarea sa naturală verde.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află o fîntînă de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Cetatea simbolizează cetatea de apărare din nord-vestul Transilvaniei, Cetatea Chioarului.
      Cornul semnifică existenţa a numeroase păduri de acest gen în apropierea localităţii.
      Cornul şi fîntîna sunt reprezentate stilizat şi fac referire la existenţa sigiliului localităţii din anul 1866; toponimul localităţii Şomcuta: Somkut - som= corn, iar kut = fîntînă.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 543 din 27/07/2016 publicată în M.Of. nr. 610 din 10/08/2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
      În partea dreaptă, în câmp albastru, se află un monument de argint având un vultur cu zborul deschis (aripile deschise), amplasat pe un soclu format din trei blocuri paralelipipedice, descrescătoare ca dimensiuni şi terminat cu două trepte la bază.
      În partea stângă, în câmp roşu, se află un taler de argint.
      În vârful scutului, în câmp de argint, se află un brâu undat albastru.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Vulturul reprezintă Monumentul Eroilor şi semnifică masacrul din 5 decembrie 1918.
      Talerul face aluzie la denumirea localităţii, Târgu.
      Brâul undat reprezintă râul Lăpuş, care străbate localitatea, de unde vine şi denumirea acesteia.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 192 din 23/03/2016 publicată în M.Of. nr. 255 din 06/04/2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
      În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o daltă şi un ciocan de argint, dispuse în săritoare.
      În partea stângă, în câmp roşu, se află un ciorchine de strugure cu frunze, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Dalta şi ciocanul reprezintă activitatea specifică zonei, mineritul, acestea fiind elemente existente în vechea stemă a localităţii, din anul 1807.
      Ciorchinele de strugure simbolizează bogăţia viticolă a zonei.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 543 din 27/07/2016 publicată în M.Of. nr. 610 din 10/08/2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat albastru.
      În partea superioară, se află o locomotivă cu abur neagră orientată spre stânga, compusă dintr-un tampon de cuplare, tender, cabină şi cadrul locomotivei de formă dreptunghiulară, unite; cadrul locomotivei încadrează cazanul cilindric care are deasupra domul de nisip cilindric cu pârghie mobilă, domul de abur şi ţeava de evacuare a aburului din care iese fum; locomotiva are patru roţi unite prin mecanismele de distribuţie.
      În vârful scutului se află un brad verde cu patru rânduri de cetini, însoţit de o parte şi de alta de câte o floare-de-colţ de aur, cu şase petale mari şi trei petale mici cu stamine în mijloc.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Brâul undat reprezintă râul Vişeu.
      Locomotiva simbolizează mocăniţa cu abur care circulă pe ultima cale ferată forestieră din România.
      Bradul verde şi floarea-de-colţ reprezintă bogăţia silvică, cinegetică şi flora locală.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 459 din 24/06/2015 publicată în M.Of. nr. 528 din 16/07/2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie micşorată de argint, crenelată în partea superioară cu cinci creneluri. Din crenelul central al fasciei iese un arin verde.
      În partea inferioară, se află trei peşti de argint poziţionaţi în cerc, trecând fiecare peste coada celuilalt.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Fascia simbolizează faptul că această localitate se află în sud-vestul judeţului Maramureş, aproape de graniţa cu judeţul Sălaj.
      Arinul dă denumirea localităţii.
      Peştii fac referire la balta Ariniş, unde se practică pescuitul sportiv.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 195 din 23/03/2016 publicată în M.Of. nr. 255 din 06/04/2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În prima partiţie, în câmp roşu, se află un vas ceramic de aur, cu meandre şi două toarte.
      În a doua partiţie, în câmp argintiu, se află un stejar.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află un plug de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Vasul ceramic reprezintă o îndeletnicire a locuitorilor, olăritul.
      Stejarul simbolizează bogăţia silvică a zonei.
      Plugul reprezintă ocupaţia locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 968 din 15/12/2016 publicată în M.Of. nr. 1054 din 28/12/2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular auriu cu marginile rotunjite.
      Scutul este încărcat cu un chevron (căprior) roşu, care închide între braţe o gură de mină tăiată, deschisă negru, zidită roşu, cu însemnele minereşti negre - dalta şi ciocanul – încrucişate, reprezentate în partea de sus a minei.
      În partea superioară, în dextra şi senestra, se află câte un brad verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Gura de mină simbolizează denumirea localităţii, care este păstrată încă din secolul al XVII-lea, şi face referire la bogăţiile diversificate ale subsolului localităţii prin minereurile existente.
      Bradul reprezintă bogăţia silvică a zonei în păduri de conifere.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 549 din 09/07/2020 publicată în M.Of. nr. 643 din 22/07/2020
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
      În partea dreaptă, în câmp albastru, se află bustul unui bărbat, întors un sfert spre stânga, cu barbă și mustață, tuns scurt, purtând o cămașă cu guler înalt îngust și veston, totul de argint, asuprind o cruce cu brațe egale și chenar marginal, asemenea.
      În partea stângă, în câmp roșu, se află un tei dezrădăcinat, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Stema este una "vorbitoare":
      Bustul îl reprezintă pe Gheorghe Pop de Băsești, promotor al Marii Uniri, patronimul generând toponimul comunei pe al cărei teritoriu s-a aflat familia Pop de Băsești, înnobilată de secole.
      Crucea reprezintă lăcașele de cult, monumentele și peleri-najele din comună, ca și ascendența preoțească importantă a lui Gheorghe Pop de Băsești și legătura acestuia cu biserica în înfăptuirea Unirii.
      Teiul secular, numit "Teiul Unirii", arbore-monument din comună, simbolizează importanța istorică a evenimentelor pregătite de memorandiști, în frunte cu Gheorghe Pop de Băsești, pe aceste meleaguri.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 868 din 07/10/2014 publicată în M.Of. nr. 787 din 29/10/2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat cu un scut mic broşat în inimă.
      În partea superioară, în dreapta, şi în vârful scutului, în stânga, în câmp verde, se află câte un cap de cerb de argint văzut din faţă.
      În partea superioară, în stânga, şi în vârful scutului, în dreapta, în câmp auriu, se află câte două topoare negre, încrucişate în săritoare.
      Scutul broşat în inimă este mobilat cu patru unde albastre pe câmp roşu.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Capul de cerb reprezintă bogăţia cinegetică a zonei.
      Topoarele încrucişate reprezintă arma străveche de luptă şi instrument pentru tăiat şi despicat, specifice comunităţii de huţuli de pe teritoriul localităţii.
      Scutul broşat în inimă reprezintă apele care străbat localitatea, respectiv râurile Tisa, Vişeu şi afluenţii lor (râurile Ruscova, Crasna, Bistra, Valea-Neagră, Luhei).
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 345 din 13/05/2015 publicată în M.Of. nr. 409 din 10/06/2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un plug cu brăzdar, totul de argint.
      În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află patru spice de aur în mănunchi.
      În partea inferioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o magnolie înflorită de aur.
      În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află o plută de aur deasupra unui brâu undat de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Plugul simbolizează una dintre ocupaţiile de bază din zonă, agricultura.
      Spicele fac referire la specificul prioritar al culturilor din zonă.
      Magnolia reprezintă flora spontană din hotarul comunei.
      Pluta şi brâul undat fac trimitere la ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor aflaţi de-a lungul râului Tisa.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.