logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


                 Identitate şi Demnitate   
 • deschide aici
Municipii:
Craiova

1. Craiova
    -reşedinţa judeţului

Băileşti

2. Băileşti


poziţia judeţului pe harta ţării


                   suprafaţa: 7.717 km2

1 2

  Calafat

3. Calafat

Oraşe:
Bechet

1. Bechet

Dăbuleni

2. Dăbuleni

Filiaşi

3. Filiaşi

Segarcea

4. Segarcea


Comune:
Afumaţi

1. Afumaţi

Almaj

2. Almaj

Amărăştii de Jos

3. Amărăştii de Jos

Amărăştii de Sus

4. Amărăştii de Sus

Apele Vii

5. Apele Vii

Argetoaia

6. Argetoaia

Barca

7. Barca

Bistreţ

8. Bistreţ

Botoşeşti-Paia

9. Botoşeşti-Paia

Brahova

10. Brahova

Bralostiţa

11. Bralostiţa

Bratovoeşti

12. Bratovoeşti

Brădeşti

13. Brădeşti

Breasta

14. Breasta

Bucovăţ

15. Bucovăţ


-stema aprobată prin H.G. nr. 792 din 27 septembrie 1999 publicată
                            în M.Of. nr. 490 din 12 octombrie 1999
           * la momentul adoptării localitatea era oraş

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint, partea superioară fiind despicată.
      În cartierul unu, pe cîmp albastru, un soare de aur cu şaisprezece raze, unele mai lungi, altele de mai mică dimensiune, alternînd.
      În cartierul doi, pe fond roşu, un caduceu de aur flancat lateral de cîte un spic de grîu din acelaşi metal.
      În cartierul inferior se află Sfântul Gheorghe ecvestru, asuprind balaurul cu suliţa.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 5 turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Sfântul Gheorghe evoca lupta de apărare, precum şi triumful binelui mereu în contradicţie cu răul.
      Soarele, simbol al fertilităţii şi luminii, transpune în stemă condiţiile naturale în care localitatea s-a dezvoltat.
      Spicele de grîu amintesc activitatea de bază a locuitorilor, cultura cerealelor.
      Caduceul, atribut al zeului Mercur, evocă activitatea comercială desfaşurată de localnici de-a lungul vremii.
      Brîul ondulat face aluzie la apele care fac zona fertilă şi bogăţia piscicolă.
      Coroana murală cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.


-stema aprobată prin H.G. nr. 627 din 29 mai 2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 416 din 13 iunie 2003
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit în furcă răsturnată.
      În cartierul unu, pe roşu, un leu rampant de aur, ieşind spre dreapta, armat cu negru.
      În cartierul doi, pe argint, trei ghiulele negre arzînd cu flacără roşie, aşezate una la două.
      În cartierul trei, pe albastru, un caduceu de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 5 turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Leul este vechiul simbol al Olteniei, prezent şi în tradiţia heraldică interbelică.
      Ghiulelele sînt, de asemenea, un element heraldic tradiţional, ele făcînd aluzie la începutul Războiului de Independenţă din 1877, de la Calafat şi Corabia pornind primele asalturi asupra malului turcesc.
      Caduceul este simbolul zeului comerţului, Mercur, şi se referă la poziţia de centru comercial şi de tranzit a localităţii, ce este şi port la Dunăre.
      Coroana murală cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.