-----continuare-----
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
Saligny Saraiu stema nu este
adoptată
46. Rasova 47. Săcele 48. Saligny 49. Saraiu 50. Seimeni
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
51. Siliştea 52. Târguşor 53. Topalu 54. Topraisar 55. Tortoman
stema nu este
adoptată
Valu lui Traian stema nu este
adoptată
56. Tuzla 57. Valu lui Traian 58. Vulturu

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start

-stema aprobată prin H.G. nr. 1256 din 8 dec. 2010 publicată în
                                      M.Of. nr. 31 din 13 ian. 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roţu, cu marginile rotunjite, tăiat de un zid de argint.
      În partea superioară se află o floarea-soarelui flancată de cîte un spic de grâu, toate de aur.
      În vârful scutului se află un ciorchine de strugure şi trei coline, toate de aur.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grâu şi floarea-soarelui reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Brâul de argint semnifică zidul de piatră care a fost adăugat pe creasta valului de piatră de-a lungul căruia este amplasată localitatea.
      Strugurele simbolizează podgoria Murfatlarului.
      Cele trei coline simbolizează: Valul mic de pamînt, Valul mare de pamînt şi Valul de piatră, monumente istorice din secolul al VI-lea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.