-----continuare-----
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
11. Ciobanu 12. Ciocârlia 13. Cobadin 14. Cogealac 15. Comana
Corbu stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
Cumpăna stema nu este
adoptată
16. Corbu 17. Costineşti 18. Crucea 19. Cumpăna 20. Cuza Vodă
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
21. Deleni 22. Dobromir 23. Dumbrăveni 24. Fântânele 25. Gârliciu
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
26. Ghindăreşti 27. Grădina 28. Horia 29. Independenţa 30. Ion Corvin
Istria stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
Lumina stema nu este
adoptată
31. Istria 32. Limanu 33. Lipniţa 34. Lumina 35. Mereni
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
Mircea Vodă stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
36. Mihai Viteazu 37. Mihail Kogălniceanu 38. Mircea Vodă 39. Nicolae Bălcescu 40. Oltina
Ostrov stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
Poarta Albă
41. Ostrov 42. Pantelimon 43. Pecineaga 44. Peştera 45. Poarta Albă

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start

-stema aprobată prin H.G. nr. 1264 din 21 dec. 2011 publicată în
                                      M.Of.nr. 18 din 10 ian. 2012
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află un corn al abundenţei, de aur, pe care stă un corb negru.
      În vârful scutului, în câmp albastru, pe un brîu undat de argint, încărcat cu un peşte, negru, înotînd spre dreapta, pluteşte o barcă, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cornul abundenţei, barca şi peştele simbolizează principalele ocupaţii de bază ale locuitorilor, agricultura şi piscicultura.
      Corbul dă denumirea localităţii.
      Vîrful undat reprezintă fluviul Dunărea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 296 din 23 mart. 2011 publicată în
                                      M.Of.nr. 272 din 19 apr. 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat în furcă de o bandă de argint.
      În partea superioară, în cîmp roşu, se află o amforetă de argint.
      În partea dreaptă, în cîmp albastru, se află 5 spice de grîu de aur.
      În partea stîngă, în cîmp albastru, se află o fîntînă tip cumpănă de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Amforeta face referire la descoperirile arheologice din zonă.
      Spicele de grîu semnifică ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Fîntîna tip cumpănă dă denumirea localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 197 din 23 aprilie 2013  publicată în
                                      M.Of.nr. 257 din 9 mai 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat în şef de un zid de cetate crenelat, de argint.
      Partea inferioară, tăiată în bandă de argint, are, în partea dreaptă, un delfin de argint, înotînd spre dreapta, iar în partea stîngă, un clopot cu cruce de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Zidul crenelat reprezintă cetatea Histria.
      Clopotul cu cruce simbolizează biserica ortodoxă "Sf. Treime - Sf. Nicolae" din localitate, monument istoric.
      Delfinul este simbol din efigia cetăţii Histria.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 23 din 5 ian. 2011 publicată în M.Of.
                                      nr. 83 din 1 feb. 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu un câmp de culoare albastră şi bordură roşie.
      În câmpul albastru se află un soare de aur.
      În bordura roşie se află şase spice de grâu de aur.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Soarele dă denumirea localităţii.
      Spicele de grâu semnifică ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 1047 din 20 oct. 2010 publicată în
                                      M.Of.nr. 763 din 16 noi. 2010
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află un manunchi de patru spice de grâu, flancat de câte un ciorchine de strugure, toate de aur.
      În vârful scutului în câmp albastru, se află Monumentul Eroilor "Mircea cel Bătrân", de argint.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Monumentul Eroilor "Mircea cel Bătrân" a fost ridicat în cinstea soldaţilor căzuţi pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial.
      Ciorchinii de struguri şi spicele de grâu semnifică ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi viticultura, iar numărul de spice reprezintă numărul de sate componente ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.