Municipii:
stema nu este
adoptată
1. Constanţa
-reşedinţa judeţului
stema nu este
adoptată
2. Mangalia


poziţia judeţului pe harta ţării


                     suprafaţa: 7.071 km2

1 2

  


stema Medgidia
3. Medgidia
Oraşe:
stema Cernavodă stema Eforie stema Hârşova stema Murfatlar stema nu este
adoptată
1. Cernavodă 2. Eforie 3. Hârşova 4. Murfatlar 5. Năvodari
stema Negru Vodă stema nu este
adoptată
stema Techirghiol
6. Negru Vodă 7. Ovidiu 8. Techirghiol
Comune:
stema 23 August stema nu este
adoptată
stema Agigea stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
1. 23 August 2. Adamclisi 3. Agigea 4. Albeşti 5. Aliman
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema Castelu stema nu este
adoptată
6. Amzacea 7. Băneasa 8. Bărăganu 9. Castelu 10. Cerchezu

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start
-stema aprobată prin H.G. nr. 358 din 30 aprilie 2014 publicată în M.Of. nr. 370 din 20 mai 2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în dreapta, în cîmp albastru, se află un pod şi 3 valuri de argint.
      În partea superioară, în stânga, în cîmp roşu, se află un leu încoronat, de aur.
      În vâ scutului, în cîmp roşu, se află un ciorchine de strugure de aur.
      În vâ scutului, în cîmp albastru, se află o sabie de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 5 turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Podul reprezintă podul rutier peste Canalul Dunăre-Marea Neagră.
      Valurile simbolizează Canalul Dunăre-Marea Neagră.
      Ciorchinele de strugure reprezintă culturile de viţă-de-vie din zonă.
      Sabia în formă de pumnal de tip Akinakes, care datează din sec. V î.Hr., a fost descoperită în anul 1955 în cariera de ciment de la Medgidia.
      Leul reprezintă omagiul adus luptei comune a românilor, turcilor şi tătarilor pentru România Mare în timpul Primului Război Mondial.
      Coroana murală cu cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

-stema aprobată prin H.G. nr. 1534 din 18 decembrie 2002 publicată în M.Of. nr. 33 din 22 ianuarie 2003
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În câmp albastru, în şef, sunt reprezentate simbolul atomului, de argint, podul lui Anghel Saligny, de aur, şi statuia Gânditorului, natural.
      În câmpul inferior este reprezentată o apă neagră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Simbolul atomului este emblema activităţii Centralei Nuclearo-electrice Cernavodă.
      Podul construit de Anghel Saligny la sfârşitul secolului al XIX-lea reprezintă imaginea-simbol a dezvoltării oraşului Cernavodă, a unirii teritoriului dobrogean cu Regatul român. Acest pod a făcut legătura materială şi spirituală între provincii, facilitînd înglobarea Dobrogei în sistemul statal, economic şi cultural al României moderne.
      Celebrele statuete, Gânditorul şi perechea sa feminină, vestigii ale culturii eneolitice Hamangia, au fost descoperite în apropierea oraşului, fiind un simbol al perenităţii vieţii pe aceste meleaguri.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. nr. 988 din 25 iunie 2004 publicată în M.Of. nr. 640 din 15 iulie 2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În câmp de azur, în dreapta, se află un soare ieşind din valuri, totul din aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Eforie este cea mai veche staţiune de pe litoralul românesc, elementele din stemă evidenţiind caracterul balneoclimateric marin şi de tratament.
      Principala activitate şi sursă de venituri este turismul.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. nr. 1542 din 18 decembrie 2002 publicată în M.Of. nr. 36 din 23 ianuarie 2003
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      Pe un cîmp de azur în colţul drept se află o ancoră, avînd deasupra un fragment de roată dinţată, ambele aurii.
      În stânga este reprezentată o cetate cu un turn rotund şi unul pătrat, care stă pe o stâncă aurie.
      În partea de jos este redată o apă naturală albastră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Ancora din colţul drept semnifică un simbol de tărie, linişte şi speranţă, iar fragmentul de roată dinţată de deasupra ei exprimă dezvoltarea unei industrii legate de domeniul naval.
      Stâncile şi cetatea au străjuit şi au apărat localitatea în decursul istoriei.
      Apa din partea de jos reprezintă Dunărea, pe malul căreia se află oraşul.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. nr. 983 din 5 noiembrie 2011 publicată în M.Of. nr. 747 din 25 noiembrie 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, încărcat cu o bordură verde.
      În câmp albastru scutul este tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară se află un ciorchine de strugure de aur.
      În partea inferioară se află o cruce cu laturile egale, lăţite, de argint, încadrată de două spice de grîu de aur.
      În bordura verde se află 8 bezanţi (turţite) de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Ciorchinele de strugure semnifică bogăţia viticolă a zonei.
      Brîul undat reprezintă Canalul Dunăre-Marea Neagră.
      Crucea semnifică Ansamblul rupestru Murfatlar-Bisericuţele rupestre de cretă, ce reprezintă prima biserică şi primele chilii ale unei mănăstiri de pe teritoriul României.
      Spicele de grîu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Bezanţii reprezintă numeroasele medalii naţionale şi internaţionale cîştigate de Murfatlar România.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. nr. 301 din 23 martie 2011 publicată în M.Of.nr. 272 din 19 aprilie 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde, cu marginile rotunjite, încărcat cu un căprior de aur întors.
      În partea superioară se află o frunză de stejar cu două ghinde de aur.
      În partea inferioară, de o parte şi de alta a căpriorului, se află cîte un spic de grîu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Frunza de stejar cu cele două ghinde simbolizează pădurea Hagieni-Cotu Văii.
      Spicele de grîu semnifică ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. nr. 53 din 18 ianuarie 2023 publicată în M.Of. nr. 60 din 20 ianuarie 2023
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
      În dreapta, în cîmp roșu, este redat un personaj masculin ducând în mâna stângă căpăstrul unui măgar, privind trei sferturi spre stânga, iar în mâna dreaptă având un baston. Personajul este îmbrăcat cu o cămașă cu nasturi, brâu și șalvari, pe cap poartă fes și este desculț.
      În stânga, pe cîmp albastruse află un soare heraldic, figurat, cu 8 raze mari și 8 raze mici de aur, iar în vârful scutului are un brâu undat negru.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Personajul este Tekir. Acesta și măgarul său fac aluzie la legenda lacului Techirghiol, care spune că un turc olog și orb a fost condus spre lac de măgarul său rănit. Cei doi s-au vindecat miraculos imediat ce s-au scăldat în lac. Statuia lui Tekir și cea a măgarului sunt amplasate în mijlocul localității Techirghiol.
      Proprietățile terapeutice ale lacului, dar și culoarea acestuia sunt redate de brâul negru, soarele este viața, în timp ce albastrul este culoarea apei, a mării.
      Coroana murală, cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. nr. 497 din 17 iulie 2013 publicată în M.Of. nr. 485 din 2 august 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă de 3 fascii, două de aur şi una albastră.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află un peşte de argint, înotând spre dreapta.
      În partea inferioară, în cîmp verde, se află un calatidiu de floarea-soarelui de aur.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află 4 valuri, alternând albastru cu argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Peştele şi floarea-soarelui reprezintă ocupaţiile de bază - piscicultura şi agricultura.
      Fasciile reprezintă satele componente ale comunei.
      Valurile simbolizează lacul Tatlageac, obiectiv turistic.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 558 din 9 iunie 2010 publicată în M.Of. nr. 460 din 6 iulie 2010
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În câmp albastru, se află un soare de aur, un pod de argint suspendat pe cabluri, iar în vîrful scutului se află valuri de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Soarele este un simbol al prosperităţii, curajului şi al demnităţii locuitorilor.
      Podul semnifică construcţia care traversează Canalul Dunăre-Marea Neagră.
      Valurile de argint simbolizează capătul dinspre litoral al Canalului Dunăre - Marea Neagră, precum şi deschiderea acestuia la mare.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 725 din 25 septembrie 2013 publicată în M.Of. nr. 613 din 2 octombrie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
      În câmp superior, pe fond verde, se află un castel de argint, văzut din faţă.
      Câmpul inferior, pe fond albastru, este încărcat cu o plantă de floarea-soarelui, flancată de două spice de grâu, care se întretaie în partea inferioară, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Castelul dă denumirea localităţii. Brâul undat reprezintă Canalul Dunăre-Marea Neagră, care mărgineşte localitatea în partea de sud.
      Florea-soarelui şi spicele de grâu simbolizează ocupaţia principală a locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.