logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


     Identitate şi Demnitate
 • deschide aici
Municipii:
 • stema Reşiţa
 • 1. Reşiţa
    -reşedinţa judeţului

 • stema Caransebeş
 • 2. Caransebeş


poziţia judeţului pe harta ţării


                     suprafaţa: 8.514 km2

1 2

  


Oraşe:
 • stema Anina
 • stema Băile Herculane
 • stema Bocşa
 • stema Moldova Nouă
 • stema Oraviţa
 • 1. Anina
 • 2. Băile Herculane
 • 3. Bocşa
 • 4. Moldova Nouă
 • 5. Oraviţa
 • Oţelu Roşu
 • 6. Oţelu Roşu
Comune:
 • stema Armeniş
 • stema Bănia
 • stema Băuţar
 • stema Berlişte
 • stema Berzasca
 • 1. Armeniş
 • 2. Bănia
 • 3. Băuţar
 • 4. Berlişte
 • 5. Berzasca
 • stema Berzovia
 • stema Bolvaşniţa
 • stema Bozovici
 • stema Brebu
 • stema Brebu-Nou
 • 6. Berzovia
 • 7. Bolvaşniţa
 • 8. Bozovici
 • 9. Brebu
 • 10. Brebu-Nou
 • stema Buchin
 • stema Bucoşniţa
 • stema Caraşova
 • stema Cărbunari
 • stema Ciclova Română
 • 11. Buchin
 • 12. Bucoşniţa
 • 13. Caraşova
 • 14. Cărbunari
 • 15. Ciclova Română


-stema aprobată prin H.G. nr. 1196 din 09/10/2003 publicată în M.Of.
                                      nr. 749 din 27/10/2003
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă şi în bară.
      În primul câmp, de azur, este o frunză de stejar cu ghindă de aur.
      În câmpul al doilea, de argint, un furnal roşu.
      În câmpul al treilea, de azur, o liră de aur.
      În chef, pe fond roşu, o locomotivă în culoare naturală.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu şapte turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Furnalul şi locomotiva amintesc de tradiţia industrială a oraşului, ce s-a dezvoltat de peste două secole în jurul industriei metalurgice şi la sfârşitul secolului al XIX-lea, în jurul producţiei de locomotive.
      Frunza de stejar cu ghinde exprimă bogăţia silvică a zonei, potenţialul turistic şi perspectiva ecologică a localităţii.
      Lira este imaginea simbol a activităţii culturale a localităţii, cu tradiţii şi atestare documentară din anul 1869, a primei Reuniuni de cântări şi lectură.
      Coroana murală cu şapte turnuri crenelate arată că localitatea are rang de municipiu reşedinţă de judeţ.


-stema aprobată prin H.G. nr. 1533 din 18 dec. 2002 publicată în
                                      M.Of. nr. 40 din 24 ian. 2003
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut curbat la bază, tăiat despicat în talpă.
      Primul cartier, pe roşu, conţine o cetate medievală de argint, cu două turnuri ascuţite şi poartă centrală închisă, însoţită de un "soare-răsare" şi o lună, ambele de aur. Deasupra cetăţii planează un braţ drept înzăuat cu spadă, tot de argint.
      Cartierul al doilea, pe albastru, îl prezintă pe Sfântul Gheorghe ecvestru, străpungând cu suliţa anticristul reprezentat printr-o amfipteră, totul de argint.
      Aureola Sfântului Gheorghe şi solzii animalului sunt executate din aur.
      Al treilea cartier, pe aur, reprezintă un soldat roman cu scutul lăsat, sprijinindu-se într-o suliţă cu vârful în jos, totul de culoare albă, ce sugerează marmură.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu cinci turnuri crenelate, simbolizând statutul de municipiu al localităţii.

Semnificaţii

                   Armele primului cartier fac trimitere la secolul al XIII-lea, perioadă în care Caransebeşul este atestat documentar şi în care oraşul fortificat cunoaşte o puternică dezvoltare.
      Urbea este cunoscută ca un bastion de apărare a creştinătăţii împotriva invaziei păgâne, iar cei doi aştri semnifică libertatea, belşugul, veşnicia, dar şi înnoirea Caransebeşului.
      Cartierul albastru, care semnifică credinţă, speranăă şi sinceritate, este rezervat credinţei creştine a locuitorilor. Sfântul militar, patron spiritual al Episcopiei de Caransebeş, reprezintă victoria Binelui împotriva Răului.
      Soldatul roman din ultimul cartier este întruchiparea lui Virtus, zeu roman al curajului, şi face trimitere la virtuţile tradiţionale: cinstea, curajul, sinceritatea, modestia, însuşiri morale tipice locuitorilor acestei aşezări.


-stema aprobată prin H.G. nr. 841 din 28/07/2005 publicată în M.Of.
                                      nr. 708 din 05/08/2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite tăiat şi despicat.
      În prima partiţie, în câmp albastru, se află o gură de mină de argint, cu negru, plasată central, în care broţează două ciocane de aur.
      În câmp inferior, pe fond verde, în partea stângă, se află un cap de cerb privind spre dreapta, de argint.
      În câmp inferior, pe fond verde, în partea dreaptă, se află un pod de argint cu două piloane vizibile.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Mina este simbolul reprezentativ al localităţii, vechi centru minier.
      Podul reprezintă un vechi monument istoric al oraşului.
      Cerbul semnifică bogăţia cinegetică a zonei.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. nr. 408 din 05/05/2005 publicată în M.Of.
                                      nr. 409 din 16/05/2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite tăiat şi retezat.
      În şef, în câmp albastru, se află trei coline verzi, peste care broşează şapte ulcioare răsturnate, din care curge apă. Ulcioarele sunt aşezate faaţă în faţă, câte trei şi unul deasupra, toate de argint.
      În dreapta, în câmp roşu, apare un fronton roman, cu patru coloane, totul de aur.
      În stânga, în câmp albastru, se află un personaj atletic cu plete şi barbă, cu veşmânt drapat, care poartă pe umăr o piele de leu.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Colinele reprezintă zona montană a Văii Cernei, iar ulcioarele cu apă fac trimitere la cele ţapte izvoare ale Cernei, aflate la câţiva kilometri de staţiunea balneoclimaterică Băile Herculane.
      Frontonul roman simbolizează vechimea staţiunii folosite pentru apele sale termale încă din vremea romanilor.
      Personajul atletic poartă blana Leului din Nemeia, aflat în vechiul centru al localităţii.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. nr. 408 din 05/05/2005 publicată în M.Of.
                                      nr. 409 din 16/05/2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, îm- părţit în furcă răsturnată.
      În prima partiţie, în câmp albastru, se afl;ă un porumbel de argint, aflat în zbor, văzut din faţă.
      În a doua partiţie, în câmp roşu, se află o terasă vălurită verde, şi un pin- ten de cetate în ruină, având în partea centrală contraforturi şi o arcadă, totul fiind de aur.
      În a treia partiţie, în câmp aurit, se află un car de foc, tras de trei cai, totul de culoare roşie. În car este un personaj în culori naturale, nimbat cu aur, cu veşmânt de argint. El ţine în mâna dreaptă un mănunchi de săgeţi de aur, iar mâna stângă stă ridicată.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Porumbelul simbolizează pace, dragoste, armonie, speranţă, elemente reprezentative pentru Buza Turcului, unul dintre punctele strategice fortificate mult disputate de habsburgi şi otomani între secolele XVI-XVIII.
      Personajul nimbat în carul de foc este una dintre reprezentările iconografice tradiţionale ale Sfântului Ilie, patronul mănăstirii şi localităţii.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. nr. 1698 din 14/10/2004 publicată în M.Of.
                                      nr. 992 din 28/10/2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite tăiat de o fascie undată, compusă din şase fascii mici, trei de argint şi trei albastre, care se intercalează.
      În câmpul superior, pe fond albastru, se află o ancoră cu vârful în jos, de argint, cu funie şerpuită de aur; ancora este flancată, dreapta-stânga, de câte un peşte înotând, de aur.
      În câmpul inferior, zidit, roşu, se află o gură de mină cu zidărie de argint, broşată de două ciocane minereşti încrucişate, de argint.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Brâul undat reprezintă fluviul Dunărea, iar ancora semnifică faptul că localitatea este port.
      Peştele reprezintă bogăţia piscicolă a zonei şi una dintre ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor.
      Gura de mină relevă ponderea activităţii miniere în economia localităţii, predominantă fiind exploatarea de cupru.
      Câmpul zidit simbolizează trecutul istoric al localităţii, încă de pe vremea romanilor.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. nr.63 din 19 ianuarie 2006 publicată în
                                  M.Of. nr. 87 din 31 ianuarie 2006
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite tăiat.
      În câmpul superior, de argint, se află o cortină roşie, pe care broşează două măşti acolate, de teatru, reprezentând simbolic tragedia şi comedia, ambele de argint.
      În vârful scutului, pe fond albastru, broşează o terasă verde, pe care se află un viaduct de cale ferată, de argint.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Cele două măşti şi cortina amintesc de activitatea teatrală tradiţională, în această localitate aflându-se Teatrul "Mihai Eminescu", cel mai vechi teatru din ţară construit în anul 1817 şi care astăzi adăposteşte Muzeul Culturii Cărăşene.
      Viaductul de cale ferată este un element de arhitectură specific acestor locuri.
      Terasa curbată arată prezenţa unui relief colinar, localitatea aflându-se la poalele Munţilor Aninei.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. nr. 408 din 05/05/2005 publicată în M.Of.
                                      nr. 409 din 16/05/2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
      În prima partiţie, în câmp aurit, pe o terasă neagră, se află un coş industrial zidit din care ies flăcări orientate cu vârful spre dreapta, toate roşii.
      În a doua partiţie, în câmp de argint, broşează o terasă verde, alcătuită din formaţiuni deluroase.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Coşul industrial din care ies flăcări semnifică faptul că această aşezare este un centru industrial. Culoarea roşie şi flăcările simbolizează incandescenţa oţelului topit şi concordă cu numele oraşului.
      Terasa verde alcătuită din formaţiuni deluroase simbolizează relieful caracteristic Banatului.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. nr. 2049 din 24/11/2004 publicată în M.Of.
                                      nr. 1160 din 08/12/2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, retezat de o filieră neagră.
      În partea superioară, în câmp zidit de argint, se află o boltă centrală roşie, în care se vede o cruce treflată aflată pe un soclu de aur.
      În partea inferioară, în câmp de aur, se află o crenguţă verde cu trei mere roşii.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Câmpul zidit în care se află crucea treflată este imaginea simbolică a schitului Piatra Scrisă, important monument de artă şi istorie a judeţului.
      Crenguţa cu mere face aluzie la bogăţia zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 1760 din 21/10/2004 publicată în M.Of.
                                      nr. 1100 din 25/11/2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit, cu vârful în jos.
      În partea superioară, în câmp de argint, cinci copaci verzi, aşezaţi în semicerc (un brad şi patru stejari), având rădăcinile împletite.
      În partea inferioară, în câmp verde, este reprezentată o vacă, spre dreapta, din profil, de argint.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cei cinci copaci reprezintă bogăţia silvică a zonei montane.
      Vaca reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, respectiv creşterea animalelor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 1760 din 21/10/2004 publicată în M.Of.
                                      nr. 1100 din 25/11/2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
      În prima partiţie, în câmp roşu, o coloană antică de argint, cu fus şi capitel amplu, la baza căreia este plasat un bloc de formă prismatică, de argint, cu tăieturi în volum, reprezentat în perspectivă.
      În partiţia a doua, în câmp de aur, un brad natural, dezrădăcinat, cu rădăcinile maro şi coroana verde.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Coloana şi blocul de argint reprezintă bogăţia şi ocupaţia locuitorilor zonei, respectiv exploatarea marmurei.
      Bradul dezrădăcinat reprezintă bogatele păduri de conifere din zonă şi principala îndeletnicire a locuitorilor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr.839 din 28/07/2005 publicată în M.Of.
                                      nr. 708 din 05/08/2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat orizontal.
      În câmpul superior, pe fond verde, se află trei coroane de floarea-soarelui, de aur; cea din mijloc este orientată frontal, cea din dreapta este orientată semiprofil spre dreapta, iar cea din stânga, semiprofil spre stânga.
      În câmpul inferior, pe fond verde, se află o vacă, orientată spre dreapta, de argint.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Localitatea este supranumită Bărăganul Caraşului, având o importantă producţie de floarea-soarelui şi de grâu.
      Vaca semnifică principala ocupaţie a locuitorilor, creşterea animalelor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 2049 din 24/11/2004 publicată în M.Of.
                                      nr. 1160 din 08/12/2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În câmp superior, pe fond roşu, se află un zid de cetate cu trei turnuri de aur.
      În câmp inferior, pe fond de azur, pe un brâu undat de argint se află aşezată o barcă cu un năvod, de culoare neagră.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cetatea cu cele trei turnuri reprezintă tradiţia istorică a localităţii.
      Brâul undat face referire la numele zonei: Berzasca = apă repede.
      Barca şi năvodul arată că localitatea se află pe malul fluviului Dunărea, iar pescuitul este ocupaţia tradiţională a locuitorilor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 839 din 28/07/2005 publicată în M.Of.
                                      nr. 708 din 05/08/2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de trei fascii: una centrală lată, roşie; două înguste pe margini, de argint.
      În câmpul superior, în partea dreaptă, pe fond albastru, se află un coif roman, de argint.
      În câmpul superior, în partea stângă, pe fond roşu, se află un clopot terminat cu o cruce treflată, totul de aur.
      În câmpul inferior, pe fond albastru, este plasat un butoi de argint, văzut din faţă, pe care este desenat un strugure, însoţit de două frunze de viţă-de-vie, de culoare naturală.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Coiful face aluzie la efigiile romane descoperite în zonă, unde au sta- ţionat legiunile romane a III-a Flavia Felix şi a XIII-a Gemina.
      Clopotul simbolizează lăcaşele de cult care se află în cele trei sate ale localităţii.
      Butoiul face referire la ocupaţia tradiţională, cultivarea viţei-de-vie şi producerea vinului.
      Fasciile, de argint şi roşie, sunt imaginea metaforică a ocupaţiei tradiţionale din antichitate, arderea minereului.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 409 din 05/05/2005 publicată în M.Of.
                                      nr. 409 din 16/05/2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în formă de furcă.
      În centrul scutului broşează peste tot un scut de aur încărcat cu un trofeu de cerb, în culori naturale.
      În dreapta şi în stânga, în câmp albastru, se află câte trei cristale de cuarţ, cu faţete hexagonale şi dreptunghiulare, de argint.
      În vârful furcii, în câmp de aur, se află un zid de cetate roşu.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Trofeul de cerb face trimitere la zona montană bogată în păduri şi fond cinegetic.
      Cristalele de cuarţ reprezintă principala bogăţie a zonei.
      Zidul de cetate arată că în localitate se afla graniţa dintre Imperiul Habsburgic şi Banatul Otoman.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 409 din 05/05/2005 publicată în M.Of.
                                      nr. 409 din 16/05/2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit.
      În primul câmp, pe fond albastru, se află un peşte, de argint, înotând spre dreapta.
      În câmpul al doilea, pe fond argintiu, se află două prune în culori naturale, unite printr-o codiţă, având o frunză verde spre stânga.
      În câmpul inferior, pe fond roşu, se află trei albine, de aur, dispuse două la una.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Peştele (păstrăvul) reprezintă bogăţia piscicolă a zonei, în localitate existând şi o păstrăvărie.
      Albinele reprezintă o importantă îndeletnicire a locuitorilor, şi anume apicultura.
      Prunele simbolizează bogăţia pomicolă a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 409 din 05/05/2005 publicată în M.Of.
                                      nr. 409 din 16/05/2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit în două.
      În primul câmp, pe fond albastru, pe mijloc, se află o cruce de aur cu braţele egale, flancată în stânga şi în dreapta de câte o albină, de argint.
      În câmpul al doilea, pe fond argintiu, se află două mere unite printr-o crengu- ţă cu două frunze, totul conceput simetric şi colorat în roşu.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Crucea este imaginea simbolică a spiritualităţii creştine, materializată prin prezenţa în localitate a unui ansamblu monahal.
      Albinele semnifică hărnicia locuitorilor zonei.
      Merele simbolizează livezile întinse.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 409 din 05/05/2005 publicată în M.Of.
                                      nr. 409 din 16/05/2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, de culoare verde, tăiat de trei fascii undate înguste, de argint, şi o bandă roşie, în căprior.
      În partea superioară, spre dreapta, se află un lup de argint.
      Pe banda roşie se află trei flori de colţ, din argint cu roşu.
      În vârful scutului, în câmp verde, se află un coş cu mâner şi două panglici, pe stativ, totul de aur.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Lupul dă numele vechi al localităţii Gărâna (Wolfsberg - Dealul Lupului).
      Cele trei fascii undate reprezintă staţiunea Trei Ape.
      Florile de colţ atestă frumuseţea reliefului muntos.
      Coşul reprezintă instrumentul de transport indispensabil şi popular.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 409 din 05/05/2005 publicată în M.Of.
                                      nr. 409 din 16/05/2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat.
      În prima partiţie, pe fond albastru, se află o dextroşeră, înarmată cu o secure, totul de argint.
      În a doua partiţie, în câmp auriu, se află un fag dezrădăcinat, în culori naturale.
      În partea inferioară, în câmp roşu, sunt plasate două crengi de măr înflorit, de aur, aşezate dreapta-stânga, surmontate de o stea cu opt raze, de aur.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Dextroşera simbolizează lupta dusă de localnici în anul 1789 împotriva trupelor otomane.
      Fagul dezrădăcinat face trimitere la denumirea localităţii, care vine de la cuvântul slav bucov (fag).
      Crengile de măr reprezintă imaginea simbolică a unui obicei străvechi, mătcălăul, în timpul căruia cuplurile de tineri îşi jură credinţă sub merii înfloriţi.
      Steaua cu opt raze face trimitere la sărbătoarea comunei, din data de 8 septembrie - Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 1759 din 21/10/2004 publicată în M.Of.
                                      nr. 1027 din 08/11/2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit în căprior (chevron).
      Prima partiţie, dreapta, pe fond de azur, are un fluier de argint.
      În partiţia a doua, în mijloc, pe fond roşu, se află un cocoş orientat spre dreapta, de aur.
      Partiţia a treia, stânga, în câmp de argint, are o ramură verde de gorun, aşezată în bandă, cu inflorescenţa neagră spre stânga.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Fluierul de argint simbolizează tradiţia folclorică a zonei.
      Cocoşul de aur este simbolul temerităţii, vigilenţei şi belşugului.
      Ramura verde de gorun simbolizează trăinicia, prosperitatea şi bogăţia fondului silvic al zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 1760 din 21/10/2004 publicată în M.Of.
                                      nr. 1100 din 25/11/2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, bipartit, tăiat pe orizontală de o fascie undată, argintie.
      În cartierul de sus, în câmp roşu, se află două crenguţe de fag cu câte trei frunze şi un fruct, totul de argint.
      În vârful scutului, în câmp verde, se află un miel pascal, orientat spre dreapta, cu o cruce pe umăr, de argint.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Fagul reprezintă pădurile de foioase din zonă.
      Fascia undată de argint reprezintă râul de munte Caraş.
      Mielul pascal semnifică prezenţa comunităţii catolice.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 2049 din 24/11/2004 publicată în M.Of.
                                      nr. 1160 din 08/12/2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp de argint, se află o terasă deluroasă verde şi trei căpiţe de fân, de aur, dispuse simetric, cea din mijloc fiind mai mare.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află stânci argintii, în interiorul cărora este un ochi de apă albastru.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Predomină relieful deluros Tâlva lui Bălan şi fâneţe.
      Ochiul de apă simbolizează principala atracţie turistică a zonei, Lacul Dracului.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. nr. 1760 din 21/10/2004 publicată în M.Of.
                                      nr. 1100 din 25/11/2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În câmpul roşu, pe o terasă vălurită, verde, broşează două turnuri crenelate, de argint, surmontate de doi lei afrontaţi, ţinând în gheare, cel din dreapta o spadă, cel din stânga o cruce cu marginile rotunjite.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cele două turnuri crenelate reprezintă cetatea Ilidia, atestată documentar din secolul al XII-lea.
      Leul cu spadă reprezintă lupta pentru independenţă a acestei cetăţi de-a lungul timpului.
      Leul cu cruce simbolizează Mănăstirea Călugăra, precum şi bisericile atestate istoric aflate pe teritoriul comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.