logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


                 Identitate şi Demnitate
 • deschide aici
Municipii:
 • Braşov
 • 1. Braşov
    -reşedinţa judeţului

 • stema Codlea
 • 2. Codlea


poziţia judeţului pe harta ţării


                   suprafaţa: 5.363 km2

1 2

  


  


 • stema Făgăraş
 • stema Săcele
 • 3. Făgăraş
 • 4. Săcele
Oraşe:
 • stema Ghimbav
 • Predeal
 • stema Râşnov
 • stema Rupea
 • stema Victoria
 • 1. Ghimbav
 • 2. Predeal
 • 3. Râşnov
 • 4. Rupea
 • 5. Victoria
 • stema Zărneşti
 • 6. Zărneşti
Comune:
 • stema Apaţa
 • stema Augustin
 • stema Beclean
 • stema Bod
 • stema Bran
 • 1. Apaţa
 • 2. Augustin
 • 3. Beclean
 • 4. Bod
 • 5. Bran
 • stema Budila
 • stema Buneşti
 • Caţa
 • stema Cincu
 • stema Comana
 • 6. Budila
 • 7. Buneşti
 • 8. Caţa
 • 9. Cincu
 • 10. Comana

-stema aprobată prin H.G. 97 din 10 februarie 2015 publicată în M.Of. nr. 141 din 25 februarie 2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în dreapta şi în partea inferioară, în stînga, în cîmp albastru,se află cîte o coroanăă de aur cu fleuroane, ieşind dintr-un trunchi de copac cu 4 rădăcini negre, însoţită dreapta-stînga de două stele de aur cu cîte 6 raze.
      În partea superioară, în stînga şi în partea inferioară, în dreapta, în cîmp roşu, se află cîte un zid crenelat de argint, încărcat cu 3 garoafe roşii, cu tulpină şi frunze verzi.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 5 turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Coroana aşezată pe trunchiul de copac se regăseşte în sigiliul localităţii din anii 1740-1850, stema fiind sculptată pe frontalul primăriei, reprezentînd sub raport istoric cele patru localităşi care au format Scaunul Judecătoresc al Codlei.
      Zidul crenelat reprezintă biserica fortificată din Codlea, construită în secolul al XIII-lea, fiind declarată monument istoric.
      Garoafele fac referire la serele de flori, care au dus numele localităţii în toată ţara, înainte de anul 1850.
      Coroana murală de argint cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

-stema aprobată prin H.G. 851 din 11 august 2010 publicată în M.Of. nr. 623 din 3 septembrie 2010
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp auriu, se află o cetate de zid roşie, crenelată, cu intrare arcuită şi flancată de două ferestre, înălţată prin 3 turnuri crenelate şi străpunse fiecare de cîte o fereastră.
      În partea inferioară, în cîmp albastru, se află 2 peşti de argint, orientaţi unul spre dextra, iar celălalt spre senestra.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 5 turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Cetatea simbolizează principalul monument istoric al zonei, Cetatea Făgăraşului, astăzi fiind sediul Muzeului Ţării Făgăraşului "Valeriu Literat".
      Peştii constituie însemnul heraldic tradiţional al zonei, fapt atestat de un sigiliu din anul 1413.
      Coroana murală de argint cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

-stema aprobată prin H.G. 435 din 16 iunie 2016 publicată în M.Of. nr. 480 din 28 iunie 2016
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o stâncă de argint cu trei creste pe care se regăsesc trei brazi verzi.
      În partea superioară, în stânga, în câmp roșu, se află patru stele de aur, având fiecare câte şase colţuri.
      În vîrful scutului, în câmp verde, se află o poartă mocă-nească de aur, terminată cu două acoperişuri suprapuse, cu patru ape, acoperită cu şindrilă. Partea de sus a porţii, numită păsărar, este lucrată cu motive specifice zonei. Poarta este susţinută de două contrafise arcuite.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Brazii şi stânca simbolizează zona muntoasă şi bogăţia silvică a zonei.
      Cele patru stele simbolizează focurile de alarmă. Locuitorii din Săcele, fiind locuitori ai Cetăţii Bran, trebuiau să semnalizeze astfel primejdiile, tradiţie care s-a păstrat peste secole. Numărul stelelor indică cele patru sate componente ale localităţii.
      Poarta mocănească face trimitere la comunitatea de mocani din zona Braşov-Săcele, care au practicat transhumanţa cu turme imense de oi încă din cele mai vechi timpuri, fiind un simbol etern al acestei străvechi ocupaţii.
      Coroana murală cu cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

-stema aprobată prin H.G. 340 din 30 aprilie 2014 publicată în M.Of. nr. 370 din 20 mai 2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află un semn de aur format dintr-un cerc surmontat de un "T".
      În vârful scutului, în câmp argintiu, se află 3 maci, având floarea roşie, tulpina şi frunzele verzi, ieşind dintr-o inimă roşie.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Semnul de aur evocă marca juridică de odinioară a localităţii.
      Cei 3 maci simbolizează solidaritatea civică, curajul şi mări-rea, care vin din inima omului şi sunt înfipţi în inima Ţării Bârsei.
      Coroana murală de argint cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 309 din 23 mai 2019 publicată în M.Of. nr. 447 din 5 iunie 2019
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, brodat cu o filieră neagră și una de argint.
      În câmp albastru se află trei flori de măceș în culori naturale, roșu deschis, așezate 1 și 2.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Cele trei flori din scut fac trimitere la tradiția locală a vechii așezări medievale "Rosenau".
      În zonă se aflau numeroase tufe de flori de lemn câinesc/măceș (Rosa canina), care au dat numele săsesc al localității. Aceste elemente se regăsesc și în stema medievală.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 115 din 20 martie 2013 publicată în M.Of. nr. 193 din 5 aprilie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În interiorul scutului, în cîmp albastru, se află 3 turnuri identice de argint, cu cîte două ferestre şi creneluri la coronament.
      Fiecare turn se află pe o terasă verde, delimitată de şanţuri de apărare, şi este surmontat de cîte o coroană de aur, deschisă, cu 3 fleuroane.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Cele 3 turnuri împreună cu coroanele reprezintă elementele vechi ale emblemei scaunului şi tîrgului Rupea, fŧcînd trimitere la cetatea medievală existentă în zonă.
      Platforma verde simbolizează peisajul natural şi şanţurile de apărare ale localităţii.
      Coroana murală de argint cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 115 din 20 martie 2013 publicată în M.Of. nr. 193 din 5 aprilie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă, de argint.
      În partea de jos, în cîmp roşu, se află turnurile de evacuare a noxelor şi cisterna unui combinat chimic, totul de argint.
      În partea de sus, în cîmp albastru, se află o capră neagră în salt şi o floare de colţ, ambele de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Capra neagră şi floarea de colţ reprezintă bogăţia cinegetică şi faunistică a zonei.
      Turnurile de evacuare şi cisterna simbolizează combinatul chimic, în jurul căruia s-a construit localitatea.
      Coroana murală de argint cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 770 din 28 iulie 2010 publicată în M.Of. nr. 591 din 20 august 2010
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în furcă întoarsă.
      În partea superioară, în dreapta, în cîmp albastru, se află o cruce cu braţe inegale de argint, iar în stînga, în cîmp de argint, se află o capră neagră, care stă pe o terasă de stînci de culoare neagră.
      În partea inferioară, în cîmp auriu, se află 3 flori de garofiţ ă, dispuse 2 la 1 (garofiţa Pietrei Craiului - Dianthus callizonus).
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Crucea face referire la monumentul ridicat pe locul bătăliei duse de Constantin Brîncoveanu în anul 1693 cu trupele imperiale în zona Tohanului Vechi de astăzi.
      Cele două specii ocrotite de lege, capra neagră şi garofiţa Pietrei Craiului, precum şi terasa stîncoasă simbolizează Parcul Naţional Piatra Craiului.
      Coroana murală de argint cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 664 din 16 iunie 2021 publicată în M.Of. nr. 668 din 7 iulie 2021
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În prima partiție, în câmp albastru, se află un zid de cetate, flancat de două turnuri dreptunghiulare cu câte trei creneluri. În partea centrală se află o poartă surmontată de cinci creneluri. Turnurile au ferestre boltite, la fel ca și intrarea în cetate. Zidăria este formată din 12 rânduri de cărămidă pentru turnuri și câte 8 rânduri pe partea centrală, totul de argint.
      În partiția a doua, în câmp de argint, se află o carte deschisă albastră. În vârful scutului, în câmp roșu, se află un cocoș de aur din profil îndreptat spre dreapta.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cetatea face trimitere la fosta cetate din localitatea medievală Apața, atestată în secolul al XIV-lea.
      Cartea de argint face referire la Janos Apaczai Csere (născut în anul 1625 în Apața), unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai filozofiei carteziene din Transilvania.
      Cocoșul de aur face referire la obiectul tradițional din prima zi de Paște „Împușcatul cocoșului”.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 114 din 20 martie 2013 publicată în M.Of. nr. 193 din 5 aprilie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tŧiat în cŧprior (chevron) de argint.
      În interiorul scutului, în partea superioară, se află 3 bezanţi (medalioane) de argint.
      În vîrful scutului se află un urs rampant de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Bezanţii simbolizează tezaurul monetar descoperit pe teritoriul localităţii.
      Chevronul şi ursul reprezintă Peşterea Urşilor, monument al naturii, aflată în zonă.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 1014 din 20 decembrie 2018 publicată în M.Of. nr. 52 din 21 ianuarie 2019
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în dreapta, pe fond albastru, se află Blazonul Tăbăcarilor Ţării Făgăraşului încadrat într-un medalion în formă de scoică, terminat în partea de jos cu un suport de 5 elemente de susţinere rotunjite, de formă cilindrică; dreapta-stânga, câte o floare cu 6 petale. Ancadramentul medalionului este ornamental, în formă de vrej şi frunze. În partea centrală a medalionului se află un personaj bărbătesc, care întinde pe scaunul de ras şi întins piei o piele şi ţine în mână cuţitoaia de ras.
      În partea superioară, în stânga, pe fond auriu, se află un copac (fag) în culori naturale, dezrădăcinat.
      În partea inferioară, în dreapta, pe fond auriu, se aflăo cruce bizantină neagră cu braţe inegale, care se lărgeşte spre vârfuri.
      În partea inferioară, în stânga, pe fond aalbastru, se află un angrenaj format din 3 roţi dinţate surmontând 4 saci, totul de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Tabla tăbăcarilor reprezintă apartenenţa tăbăcarilor din Beclean la Breasla Tăbăcarilor Români din Ţara Făgăraşului.
      Copacul semnifică bogăţia silvică a zonei.
      Crucea bizantină face referire la lăcaşul de cult cu hramul Adormirea Maicii Domnului, lăcaş de cult ortodox, ridicat în Beclean în anul 1804, monument istoric.
      Angrenajul format din roţi dinţate şi saci face referire la fabrica de maşini de treierat din Beclean.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 439 din 28 aprilie 2010 publicată în M.Of. nr. 329 din 19 mai 2010
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roşu, cu marginile rotunjite, avînd un inel tăiat în pal, de aur.
      În partea superioară, dreapta - stînga, se află cîte o stea cu 8 raze, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Inelul tăiat reprezintă marca juridică de odinioară a localităţii, care apare în sigiliul din prima jumătate a secolului al XVIII-lea.
      Cele două stele semnifică satele componente ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 96 din 10 februarie 2015 publicată în M.Of. nr. 141 din 25 februarie 2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roşu, cu marginile rotunjite, despicat în furcă răsturnată.
      În partea dreaptă, în câmp roşu, se află un cap de berbec cu coarnele răsucite, văzut frontal, de aur.
      În partea stângă, în câmp verde, se află 3 flori-de-colţ, înmă-nuncheate, totul de argint.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află un castel de argint cu 3 turnuri: în partea dreaptă a castelului se află turnul porţii, de formă dreptunghiulară, alungită, cu zidărie de piatră; turnul central de formă dreptunghiulară are 3 guri de tragere şi 4 metereze şi este surmontat de un foişor, terminat cu catarg pe care este ridicată o flamură; în stânga, ultimul turn este rotund, cu o gură de tragere şi este terminat cu un acoperiş conic.
      Între turnuri există o curtină, prevăzută cu 3 creneluri în stânga şi două guri de tragere în dreapta, unde zidul este protejat de un acoperiş cu două ape.
      Castelul este plasat pe o terasă formată din 3 stânci negre.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Capul de berbec simbolizează păstoritul, ocupaţia tradiţio-nală de bază a locuitorilor.
      Floarea-de-colţ şi terasa stâncoasă reprezintă frumuseţea şi specificul naturii din această zonă, aflată în imediata vecină-tate a rezervaţiei naturale Piatra Craiului.
      Cetatea reprezintă o imagine a castelului Bran, declarat mo-nument istoric şi arhitectonic de valoare excepţională, fiind principala atracţie turistică a localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 849 din 11 august 2010 publicată în M.Of. nr. 623 din 3 septembrie 2010
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp roşu, se află o acvilă de argint cu ghearele de aur, ţinînd în cioc o mlădiţă de viţă-de-vie de aur, alcătuită dintr-un ciorchine de strugure şi o frunză.
      În partea inferioară, în cîmp albastru, se află un picior de argint cu cizmă de aur şi pinten de argint, străpuns de o săgeată de aur. Piciorul este încoronat cu o coroană alcătuită din trei fleuroane, şase pietre roşii şi două perle de argint. În dreapta se află o semilună de argint conturnată, iar în stînga o stea cu şase raze de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Acvila cu mlădiţa de viţă-de-vie în cioc reprezintă elemente din sigiliul vechi al localită ţii din anul 1854.
      Piciorul săgetat şi aştrii reprezintă elemente din blazonul familiei Beldi.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 439 din 28 aprilie 2010 publicată în M.Of. nr. 329 din 19 mai 2010
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În cîmp roşu se află o cruce, avînd capetele în formă de cruce, peste care se suprapune un inel. Această compoziţie este de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Piesa heraldică descrisă este o combinaţie a mărcilor juridice de odinioară ale satelor Buneşti, Viscri şi Roadeş şi face referire şi la denumirea satului Criţ (Deutschkreuz), toate componente ale comunei Buneşti.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 96 din 10 februarie 2015 publicată în M.Of. nr. 141 din 25 februarie 2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în furcă răsturnată.
      În partea dreaptă, în câmp albastru, se află un turn de biserică, de argint. Turnul prezintă doar partea superioară văzută dinspre două laturi, respectiv cele două ceasuri şi cele 4 ferestre superioare care se află pe fiecare dintre cele două laturi. Acoperişul este ascuţit, cu 4 ape, din care se văd 3. La baza acoperişului se află 3 turnuleţe cu acoperiş conic.
      În partea stângă, în câmp roşu, se află un cap de zimbru, având între coarne o stea cu 5 colţuri, totul de aur.
      În partea inferioară, în câmp de argint, se află un copac cu frunze verzi şi 7 mere roşii.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Turnul de biserică reprezintă biserica-cetate evanghelică ce datează din secolul al XIII-lea, fiind declarată monument istoric.
      Capul de zimbru cu stea între coarne face referire la stema fostului târg Cincu.
      Copacul cu mere simbolizează activitatea specifică din zonă, pomicultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 354 din 30 aprilie 2014 publicată în M.Of. nr. 370 din 20 mai 2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În partea dreaptă, în câmp roşu, se află o ramură de stejar cu trei frunze şi o ghindă, toate de aur.
      În partea stângă, în câmp verde, se află un cerb de aur stând, privind spre dreapta.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află o biserică văzută din faţă cu contraforţi laterali, având intrarea flancată de două ferestre arcuite, respectiv un turn cu acoperiş ascuţit, străpuns de o fereastră arcuită, totul de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Ramura de stejar şi cerbul reprezintă bogăţia silvică şi cinegetică a zonei.
      Biserica simbolizează credinţa locuitorilor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.