logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
Municipii:
stema Arad
1. Arad
-reşedinţa judeţului
 
 
 poziţia judeţului pe harta ţării


                   suprafaţa: 7.754 km2

1 2

  

Oraşe:
stema Chişineu-Criş
stema Curtici
stema Ineu
stema Lipova
stema Nădlac
1. Chişineu-Criş
2. Curtici
3. Ineu
4. Lipova
5. Nădlac
stema stema Pâncota
stema Pecica
stema Sântana
Sebiş
6. Pâncota
7. Pecica
8. Sântana
9. Sebiş

Comune:
stema Almaş
Apateu
Archiş
Bata
Bârsa
1. Almaş
2. Apateu
3. Archiş
4. Bata
5. Bârsa
Bârzava
Beliu
stema Birchiş
stema Bocsig
Brazii
6. Bârzava
7. Beliu
8. Birchiş
9. Bocsig
10. Brazii
stema Buteni
Cărand
stema Cermei
Chişindia
stema Conop
11. Buteni
12. Cărand
13. Cermei
14. Chişindia
15. Conop

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start
-stema aprobată prin H.G. 790 din 27 septembrie 1999 publicată în M.Of. nr. 490 din 12 octombrie 1999
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu îngust, undat, de argint.
      În partea superioară, pe fond de azur, două cetăţi crenelate, de argint, iar deasupra acestora un braţ în armură ţinînd în mînă o sabie, toate din acelaşi metal.
      În partea superioară, pe o eşarfă albă, s-a scris cu litere negre deviza "VIA VERITAS VITA".
      În cîmpul inferior, pe fond roşu, însemnele Episcopatului: mitra şi crucea încrucişate cu cîrje; de sub mitră ies două omofoare de argint. Totul este profilat pe conturul unei cărţi deschise.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu şapte turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Compoziţia evocă istoria aşezării, precum şi faptul că vestigiile arheologice dovedesc existenţa ei anterior atestării documentare (secolul XIII).
      Construcţiile atestă permanenta luptă de apărare.
      Elementele din câmpul inferior relevă rolul Episcopiei Ortodoxe din Arad în lupta de emancipare naşională.
      Coroana murală cu 7 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

-stema aprobată prin H.G. 106 din 20 martie 2013 publicată în M.Of. nr. 170 din 29 martie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată de argint şi despicat în partea superioară.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află o biserică de aur, terminată cu o cruce. Vazută din faţă, biserica este alcatuită din două abside laterale poligonale, o poartă închisă şi o turlă cu 3 ferestre, cea de jos dreptunghiulară, iar cele două de sus semicirculare, interpuse de un acoperiş piramidal cu bulb turtit.
      În partea superioară, în cîmp roşu, se află o roată dinţată de aur, flancată, stînga - dreapta, de cîte un spic de grîu din acelaşi metal, fiind alcatuită din jumătate de roată de moară de apă, la dreapta, şi din jumătate de roată industrială, la stînga.
      În partea inferioară, în cîmp albastru, se află o liră de argint suprapusă de două ramuri de laur din acelaşi metal.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Biserica face referire la credinţa pastrată de localnici şi la edificiile monahale existente în localitate.
      Fascia undată simbolizează rîul Crişul Alb, care străbate oraşul.
      Jumătatea de roată de moară de apă aminteşte de morile de apă existente odinioară pe rîul Crişul Alb şi pe Canalul Morilor, iar jumătatea de roată industrială semnifică industria constructoare de maşini agricole şi cea a prelucrării metalelor din zonă.
      Spicele de grîu simbolizează una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura, şi valorificarea produselor agricole.
      Lira cu ramurile de laur semnifică viaţa culturală şi artistică, amintind de Reuniunea corală "Lyra", înfiinţată în anul 1931.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 1124 din 09 noiembrie 2011 publicată în M.Of. nr. 832 din 24 noiembrie 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în dreapta, în cîmp albastru, se află un snop de grîu, de aur, iar în stînga, în cîmp argintiu, se află o roată de cale ferată cu două aripi de culoare neagră.
      În vîrful scutului, în cîmp roşu, se află o bornă de culoare argintie.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Snopul simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Roata cu două aripi ş borna semnifică faptul că localitatea este cel mai important punct de trecere, pe calea ferată, a frontierei de vest a României.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 336 din 18 aprilie 2012 publicată în M.Of. nr. 280 din 27 aprilie 2012
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată, de aur, partea superioară fiind despicată.
      În partea superioară, în dreapta, în cîmp roşu, se află o poartă de cetate de argint cu creneluri, zidită negru, avînd în poarta deschisă o cruce de aur asuprind o semilună de argint.
      În partea superioară, în stînga, în cîmp albastru, se află un butuc de viţă-de-vie, cu 2 struguri, prins pe un arac, de aur.
      În vîrful scutului, în cîmp roşu, se află un izvor de apă minerală care iese dintr-o construcţie de argint, zidită negru, avînd forma unei sticle.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Poarta de cetate simbolizează cetatea localităţii.
      Crucea şi semiluna semnifică luptele de apărare duse împotriva otomanilor.
      Viţa-de-vie reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, viticultura.
      Construcţia zidită în formă de sticlă reprezintă izvorul de apă minerală de la Mocrea, care se află în apropierea localităţii.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 336 din 18 aprilie 2012 publicată în M.Of. nr. 280 din 27 aprilie 2012
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat partajat în furcă răsturnată.
      În partea superioară, în dreapta, în cîmp roşu, se află o cetate de argint, crenelată, zidită negru, cu două turnuri, 3 ferestre negre şi o poartă, cu grilajul de argint semiridicat. Deasupra cetăţii se află o cruce treflată şi o cîrjă episcopală, încrucişate, de aur.
      În partea superioară, în stînga, în cîmp albastru, se află o fîntînă de apă minerală, de argint, cu două jeturi, care ţîşnesc în afară, despărţite de o coloană de bule de gaze, toate de argint.
      În vîrful scutului, în cîmp auriu, se află o corabie neagră cu catarg, avînd în vîrf un fanion albastru, plutind pe apa de culoare albastră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Cetatea evocă cetatea medievală a Lipovei, iar crucea şi cîrja reprezintă vechea reşedinţă episcopală.
      Fîntîna semnifică izvoarele de ape minerale din zonă.
      Corabia aminteşte de transporturile pe rîul Mureţ în Evul Mediu şi de comerţul cu sare, Lipova fiind un important port şi o vamă pentru acest produs.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 1129 din 18 decembrie 2013 publicată în M.Of. nr. 13 din 9 ianuarie 2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
      În primul cartier în câmp de aur se află un corb înaripat, de culoare neagră, privit din profil, stând pe o creangă de stejar verde. Corbul ţine în cioc un Inel de argint cu piatră roşie.
      În al doilea cartier se află un turn de argint privit din faţă, cu două ferestre. În prima fereastră se află un gornist negru suflând dintr-o trompetă aurie. În dreapta turnului se află un mănunchi de spice de aur.
      În partea inferioară, pe câmp verde, se află un zid roşu cu şase rânduri de cărămizi, peste care broşează o poartă de aur deschisă. În Interiorul porţii, pe câmp albastru, se află un caduceu de argint.
      În vârful scutului se află un brâu undat de aur.
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Corbul cu inel în cioc simbolizează blazonul familiei Iancu de Hunedoara.
      Mănunchiul de spice de grâu face referire la una din ocupaţiile de bază a locuitorilor, agricultura.
      Turnul reprezintă Biserica Evanghelică din localitate, care în 1822 era folosită ca obiectiv pentru anunţarea navetiştilor când trebuie să meargă la gară. Ora exactă este anunţată şi în prezent de un gornist.
      Zidul de piatră sugerează atât faptul că localitatea a fost centru fortificat, cât şi prezenţa unei cetăţi dacice străvechi.
      Caduceul relevă activitatea comercială din oraş.
      Brâul undat simbolizează râul Mureş, care străbate teritoriul localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 128 din 6 martie 2012 publicată în M.Of. nr. 178 din 20 martie 2012
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp roşu, se află o cetate, de argint, zidită negru, crenelată, cu două turnuri dreptunghiulare laterale, avînd două ferestre. În bolta porţii deschise s-a plasat o cruce de aur care asupreşte o semilună, de argint.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află un pal, de argint, încărcat cu un caduceu, negru, flancat dreapta-stînga de cîte un butuc de viţă-de-vie cu frunze şi struguri, încolăcit pe un arac, totul de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Poarta de cetate simbolizează cetatea Pîncotei, construită în secolul al XIV-lea.
      Crucea şi semiluna semnifică luptele de apărare duse împotriva otomanilor, care au avut loc în zonă, în secolul al XVI-lea.
      Caduceul semnifică activitatea comercială desfăşurată în oraş.
      Viţa-de-vie reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, viticultura.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 273 din 15 mai 2013 publicată în M.Of. nr. 308 din 29 mai 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular azur cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp de argint, se află un zid de cetate, peste care broşează un stindard dacic, de culoare neagră.
      În partea inferioară, scutul este reprezentat tripartit în pal; în dextra, în cîmp albastru, se află un braţ înarmat cu un sceptru, totul de argint; în senestra, în cîmp albastru, se află două cruci încrucişate, una ortodoxă şi alta latină, ambele de aur; în vîrf, în câmp verde, se află o pîine de aur şi o fascie undată de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Zidul de argint şi stindardul dacic amintesc de cetatea dacică Ziridava, localizată ipotetic în zonă.
      Braţul înarmat cu un sceptru se referă la răscoala condusă de Petre Seghedinaţ.
      Cele două cruci semnifică credinţa locuitorilor, iar pîinea reprezintă răspîndirea faimei acestui produs pentru calitatea sa, renumita "Pîine de Pecica".
      Fascia undată simbolizează rîul Mureş, care străbate oraşul.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 128 din 6 martie 2012 publicată în M.Of. nr. 178 din 20 martie 2012
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular azur cu marginile rotunjite, avînd un personaj, de aur, cu capul nimbat, privind din faţă, purtînd veşminte specifice.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Personajul stilizat o reprezintă pe Sfînta Ana, care dă denumirea localităţii.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. 751 din 18 august 2023 publicată în M.Of. nr. 762 din 23 august 2023
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, cu un câmp albastru (azur), încărcat cu o șapă de aur.
      În șapă se află un măr dezrădăcinat, natural, încărcat cu patru mere roșii, plasat pe un deal verde. Vârful scutului este tăiat de un brâu undat de argint.
      În dreapta scutului, în câmp albastru, este plasată o carte închisă, de aur, peste care broșează o cruce neagră treflată.
      În stânga scutului, tot în câmp albastru, se află trei spice de grâu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Mărul face referire la denumirea localității Almaș = livadă de/cu meri (în maghiară Háromalmás, colocvial Almás, în traducere „Merești”).
      Mărul reprezintă și bogăția pomicolă din zonă, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
      Brâul undat face trimitere la hidrografia localității, râul Crișul Alb.
      Cartea broșată de o cruce treflată (Biblia) evocă credința păstrată cu stăruință de localnici, precum și edificiile de acest fel existente în localitate.
      Spicele de grâu reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 1265 din 21 decembrie 2011 publicată în M.Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2012
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În cîmp roşu se află silueta clădirii unui castel de argint, văzută din faţă, cu un fronton central, cu acoperiş plat, cu patru coloane, între care se află două ferestre şi o uşă; în flancuri se află două ferestre. Toate sunt surmontate de ornamente triunghiulare şi de un rînd de cinci ferestre negre mici pătrate.
      În vîrful scutului, sub castel, se află un brîu undat de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelate.

Semnificaţii

                   Castelul reprezintă Castelul Mocioni din zonă, construcţie impunătoare cu mare valoare arhitectonică şi istorică, denumit şi "Micul Trianon".
      Brîul undat semnifică rîul Mureş, care străbate localitatea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 627 din 23 august 2018 publicată în M.Of. nr. 750 din 30 august 2018
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu un câmp zimţat, albastru cu roşu.
      În centru, în câmp roşu, se află un brâu undat de argint, încărcat cu un peşte negru, iar deasupra se află un spic de grâu de aur şi un ştiulete de porumb din acelaşi metal.
      În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o cruce treflată de aur.
      În partea stângă, în câmp albastru, se află o vioară cu arcuş de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Crucea face referire la „fecioara stigmatizată“ de la Bocsig şi evocă edificiile religioase existente în zonă, evidenţiind credinţa străbună şi contribuţia ei la lupta pentru unitate naţională.
      Spicul de grâu şi ştiuletele de porumb simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Vioara face referire la tradiţia muzicală legată de compozitorul Ion Vidu.
      Brâul undat şi peştele reprezintă râul Crişul Alb şi pescăriile din zonă.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 129 din 6 martie 2012 publicată în M.Of. nr. 178 din 20 martie 2012
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular azur cu marginile rotunjite, scartelat, tăiat de o fascie undată, de argint.
      În partea superioară, în cartierul din dreapta, în cîmp albastru, se află un stejar, de aur, cu ghinde, dezrădăcinat.
      În partea superioară, în cartierul din stînga, în cîmp roşu, se află un corn, de aur.
      În vîrful scutului, în partea dreaptă, în cîmp roşu, se află un brăzdar de plug, aşezat în bandă, de aur.
      În vîrful scutului, în partea stîngă, în cîmp albastru se află o fructieră dacică, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Stejarul simbolizează bogăţia silvică a zonei.
      Cornul şi brăzdarul de plug reprezintă principalele ocupaţii de bază ale locuitorilor, zootehnia şi agricultura.
      Fructiera dacică se referă la istoria comunei şi descoperirile arheologice din zonă.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 1265 21 decembrie 2011 publicată în M.Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2012
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află o carte de argint, flancată dreapta-stînga de cîte o frunză de aur.
      În vîrful scutului, în cîmp roşu, se află două spice de grîu, încrucişate, de aur, avînd deasupra o cruce de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Frunzele de stejar semnifică bogăţia silvică a zonei, iar spicele de grîu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Cartea reprezintă circulaţia de carte veche românească în zona Cermeiului.
      Crucea simbolizează existenţa unei parohii încă din Evul Mediu.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 116 din 20 martie 2013 publicată în M.Of. nr. 193 din 5 aprilie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat.
      În interiorul scutului se află o frunză de stejar verde cu 3 ghinde de aur.
      În partea superioară, în cîmp roşu, se află un cerb de argint stînd spre dreapta.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află 3 spice de grîu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Frunza de stejar şi cerbul reprezintă bogăţia silvică şi cinegetică, precum şi una dintre ocupaţiile locuitorilor, prelucrarea lemnului.
      Spicele de grîu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.